Ontwikkel met al je zintuigen

‘Wonen is meer
dan een dak
boven je hoofd’


Judith Rossen
Ontwikkel met al je zintuigen

‘Wonen is meer
dan een dak
boven je hoofd’


Judith Rossen
Ik kijk graag om je heen. Als ik wandel, hardloop, fiets of rondrijd. Zintuigen vol open. Overal zie ik kansen. Kansen om een plek mooier, gezonder en bijzonder te maken. Een plek waar mensen graag willen zijn, wonen en leven.
Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd, we doen heel veel verschillende dingen van thuis uit. Er zijn zo veel verschillende mensen met hele andere wensen.

Als we breder naar het wonen kijken, kunnen we bijvoorbeeld oplossingen bedenken tegen vereenzaming en tegelijkertijd rekening houden met wat de natuur ons biedt.

Elke opgave is anders. Ik wil blijven leren en kijken of we woningen en woonomgevingen kunnen maken, passend bij het brede veld van woonwensen.
Judith Rossen

Ik hou van mooie plekken: gebouwen waar je je thuis in voelt in een omgeving die uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Wonen is zo belangrijk in het leven; het is leuk hier een bijdrage aan te leveren. Het gaat daarbij om het bij elkaar brengen van veel verschillende factoren, van interieur tot omgeving. Waar mensen samenkomen met gebouwen en de natuur, liefst op een avontuurlijke en natuurlijke manier. Het is complex en inspirerend en ik werk hier graag aan.

Nadat ik bij verschillende projectontwikkelaars gewerkt, ben ik voor mijzelf begonnen om mijn droom waar te maken. In de rol als zelfstandige zet ik mij in als motor om  samen met anderen een goede start te geven aan en het fundament te leggen voor mooie projecten. Dat kan ook in de rol van buitenboordmotor, waarbij ik andere partijen help om projecten op te starten of visies te maken.

Ik barst van de energie en van de creativiteit om de leefomgeving te verbeteren. Hopelijk kan ik dat ook in de toekomst met of voor jou doen.
Contact
Samenwerken

Hoewel ik een eenpitter ben, ben ik een teamspeler. Ik werk nooit alleen aan een project, altijd samen met anderen. Ik werk graag samen met iedereen die waarde wil toevoegen.Ik kijk zelf door de bril van een vastgoedmens, maar ik kijk ook graag buiten de randen van mijn eigen bril. Daar zie ik dan de mensen met wie ik samen wil werken. Hele verschillende mensen, met hele diverse achtergronden. Opdrachtgevers, architecten en adviseurs van allerlei pluimage.
Vooral mensen die ook voor hun vak willen gaan. Die elkaar en de aarde respecteren. Die met mij een plek beter en mooier willen maken. Niet voor zichzelf, maar voor de mensen die hier komen te wonen, te werken en te leven. Daar heb je lef en creativiteit voor nodig.
En je moet er lol aan beleven, zoals ik.

Samen verder sparren?

Nodig me uit voor een
kop koffie, dan breng ik
iets lekkers mee.

Co-makers

Ontwikkelen doe je niet alleen.